tekst Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen, neiging tot agressief gedrag neemt af, een grotere concentratie tijdens schoolwerkzaamheden en rust in de klas op gewenste momenten.

Massage in de klas

Respecteren van elkaars grenzen en zelf ook grenzen aan kunnen geven.
We willen het onze kinderen allemaal meegeven, maar hoe bereiken we dit doel...

Er is een methode ontwikkeld om kinderen letterlijk en figuurlijk beter in hun vel te laten zitten,
hetgeen wordt bereikt door Massage in de klas.
Kinderen krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen, neiging tot agressief gedrag neemt af, een grotere concentratie tijdens schoolwerkzaamheden en rust in de klas op gewenste momenten.

Ik geef workshops voor massage in de klas waarvoor ik een training heb gevolgd bij Haptendo.
(www.haptendo.nl)

Mijn aandeel in het geheel is de leerkracht te leren hoe de kinderen begeleid worden bij deze massage.
Het is de bedoeling dat kinderen bijvoorbeeld één keer in de week een medeklasgenootje een korte
rugmassage geven. Er zijn uitdagende en leuke namen bedacht voor alle grepen en een fijn muziekje
ondersteunt de rustige sfeer.

Voor de praktische zaken: de kinderen houden gewoon hun kleding aan en de enige attributen zijn
een tafel en een stoel. De leerkracht wordt in vijf lessen geleerd hoe om te gaan met dit fenomeen.
Vooraf bespreek ik met de leerkracht de aanpak en twee maanden na de vijfde les kom ik nogmaals
om nog een keer de puntjes op de i te zetten.
Leerlingen geven massage in de klas
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken, neem even contact op.