tekst Therapeutische massage werkt vaak ook echt therapeutisch. Zo zorgt een regelmatige massage ervoor dat je meer inzicht krijgt in je eigen functioneren en jezelf. Als dit ook nog gecombineerd wordt met coaching is dit een krachtige combinatie.

'; $ns = '